Monitoring kanalizacji

Monitoring kanalizacji

Dysponujemy specjalistycznymi kamerami inspekcyjnymi. Kamery przeznaczone są do przeprowadzania inspekcji w kanalizacjach i rurociągach o średnich od DN50 do DN400. Wózek kamery wyposażony jest w inklinometr (czujnik pomiaru spadków).