Wywóz szamba i nieczystości, co powinien wiedzieć każdy właściciel domu.

Wywóz szamba i nieczystości, co powinien wiedzieć każdy właściciel domu.

Data publikacji: 15.04.2021

Usługi
Jesteśmy do dyspozycji 24h na dobę w sytuacjach awaryjnych.

Pracujemy w godzinach 6.00 – 22.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8.00 – 16.00 w soboty.

Usługę wykonujemy zwykle w dniu zgłoszenia.

Po wcześniejszym uzgodnieniu przewidujemy możliwość wykonania usługi w niedziele i dni wolne od pracy.

Obsługujemy następujące rejony:
Wybieranie szamba przydomowego z prywatnej posesji

Według polskich przepisów prawnych, każdy budynek powinien mieć przyłącze kanalizacyjne. Ustawa, który ten wymóg narzuca na właścicieli nieruchomości, to ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeśli jednak  w miejscu naszej nieruchomości nie ma fizycznej możliwości podłączenia do kanalizacji, kto jest wtedy odpowiedzialny za wywóz szamba? 

W takich przypadkach konieczne jest wybudowanie przydomowej oczyszczalni lub własnego zbiornika na nieczystości płynne. Wówczas odpowiedzialność za wywóz szamba spoczywa na właścicielu nieruchomości. 

Budowa szamba- podstawowe wymagania

Każdy właściciel nieruchomości ma za zadanie utrzymać czystość na terenie swojej posesji. W związku z tym konieczne jest, aby dany budynek lub budynki były skanalizowane. Jeżeli nie ma możliwości poprowadzenia sieci kanalizacyjnej do danego budynku lub będzie się to wiązało ze zbyt wysokimi kosztami, wtedy właściciel nieruchomości ma obowiązek zainstalowania zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne bądź przydomową oczyszczalnię ścieków. Jeżeli jako właściciel danej nieruchomości nie przyłączymy jej do sieci kanalizacyjnej lub szamba, wtedy prezydent miasta, wójt lub inna uprawniona osoba może wydać nam nakaz wyposażenia naszej nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkować karą pieniężną, którą poniesiemy my, jako właściciel danej nieruchomości. 

Formalności dotyczące zbiornika na nieczystości 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa wszystkie wymagania, które musimy spełnić budując na terenie swojej posesji, zbiornik na szambo. W zapisie ustawy jasno określone jest, że bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne, może zostać wybudowany, tylko i wyłącznie na działkach budowlanych, których nie można przyłączyć do sieci kanalizacyjnej. 

Nie wszędzie jednak możemy zainstalować zbiornik na szambo. Obszary, na których będzie to niemożliwe, to :

  • obszary chronione ze względu na wartość ekologiczną
  • obszary zagrożone powodziami
  • obszary często zalewane podczas opadów atmosferycznych

W rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r, w § 35 określone są wszystkie normy, jakie ma spełniać zbiornik na nieczystości płynne. Według tych wymagań taki zbiornik powinien:

  • mieć nieprzepuszczalne dno oraz ściany 
  • szczelne przykrycie, zaopatrzone w otwór, który umożliwia usuwanie nieczystości płynnych
  • mieć skonstruowane odpowietrzanie, które będzie poprowadzone około 0,5 m ponad poziom, na którym znajduje się zbiornik

Gdzie umiejscowić szambo?

Rozporządzenia szczegółowo określa, jak zbiorniki mają być zainstalowane. Szambo, które ma pojemność do 10 m3, powinno być zainstalowane według tych wymagań. Obrazowo rzecz ujmując, to pokrywa oraz wylot wentylacyjny zbiornika na szambo muszą być umieszczone w odległości 15m od drzwi do domów, magazynów (w których przechowywana jest żywność) oraz ich okien. Z kolei odległość, która musi być zachowana od drogi, ciągu pieszego lub działki sąsiada wynosi 7,5m.    

W przypadku szamba budowanego przy domu jednorodzinnym czy miejscu rekreacji indywidualnej te odległości wynoszą:

  • 5m od okien oraz drzwi pomieszczeń mieszkalnych
  • 2m od ciągu pieszego, granicy działki sąsiadującej 

Zachowanie tych odległości jest elastyczne, ale tylko w konkretnych przypadkach. Odległości te mogą być zmniejszone np. wówczas, gdy zbiornik na nieczystości płynne znajduje się w sąsiedztwie urządzenia o podobnej funkcji, które jest na działce sąsiedniej. Wtedy odległość ta może zostać znacznie zmniejszona. Szambo może znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu z drugiej działki. 

Wywóz nieczystości płynnych z przydomowego szamba

Każdy właściciel szamba przydomowego ma obowiązek wywozu nieczystości płynnych. Konieczne jest też posiadanie umowy z odpowiednią firmą, która zajmuje się wywozem szamba. Każda jednostka administracyjna (gmina, powiat) ma swoje regulacje dotyczące wywozu nieczystości płynnych. Należy się z nimi zapoznać, aby uniknąć kosztownych kar. Niektóre gminy wymagają np. posiadania minimum 6 pokwitowań odbioru nieczystości w ciągu roku. Wymagań jest dużo więcej, dlatego najlepiej zapoznać się z nimi u źródła, czyli np. w danym urzędzie gminy.

Cena wywozu szamba

Cena wywozu nieczystości z szamba przydomowego jest uzależniony od wielu czynników. Przede wszystkim od pojemności zbiornika, odległości od siedziby firmy, rodzaju ścieków, czy usługa ma zostać wykonana natychmiast czy np. następnego dnia. Każda firma wycenia swoje usługi indywidualnie, w zależności od tego, czego potrzebuje klient. Firm, które oferują swoje usługi jest wiele. Przy jej wyborze należy pamiętać, aby była to firma profesjonalna, która ma pozwolenie na tego rodzaju działalność i stosuje się do wymogów prawnych, które dotyczą np. późniejszej utylizacji nieczystości. 

Każdy kto posiada szambo powinien pamiętać, że jest zobowiązany do jego regularnego opróżniania. Każdorazowa usługa powinna być potwierdzona pokwitowaniem odbioru nieczystości, które właściciel posesji musi gromadzić, na wypadek kontroli. Szambo, które się przelewa  jest ogromnym zagrożeniem dla środowiska, a ekologia i dbanie o środowisko to obowiązek każdego człowieka. Dlatego tak ważne jest regularny wywóz nieczystości płynnych z przydomowego szamba i współpraca w tym zakresie z profesjonalną firmą.

Czy artykuł był przydatny:
4.5/5